Projekt zrealizowany z funduszy UE

AV EVENT CENTER A. Siłaczuk, M Wócik-Ostrowska
ul. Diamentowa 4/119
20-447 Lublin

Tytuł projektu: "Innowacyjne zmiany w spółce
AV EVENT CENTER A. Siłaczuk. M Wócik-Ostrowska
szansą szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa"