Odzyskiwanie danych


Odzyskujemy dane z uszkodzonych dysków twardych oraz macierzy dyskowych. Jeżeli usunęliście Państwo z dysku ważne dla Was informacje, pliki tekstowe, graficzne czy multimedialne - umyślnie lub w wyniku wypadku, pomyłki - zgłoście się do nas. Utrata danych może nastąpić w wyniku uszkodzenia logicznego, czyli spowodowanego błędnym oprogramowaniem, wirusami, brakiem zasilania, skasowaniem danych lub w przypadku uszkodzenia fizycznego - typu wilgoć, zalanie, upadek, wstrząs, uszkodzenie modułu elektronicznego. Odzyskujemy dane z: laptopów, dysków przenośnych, kart pamięci, komputerów stacjonarnych itp.