Fotografia Reportażowa


Oferujemy organizatorom eventów, konferencji, szkoleń, koncertów, wydarzeń kulturalnych, imprez masowych profesjonalne artystyczne reportaże fotograficzne. Zdjęcia wykonywane aparatami i osprzętem Canon, poddawane obróbce cyfrowej w programie Photo Shop. Przygotowywane w formie cyfrowej na nośnikach pamieci, formie drukowanej   oraz w postaci foto ksiąg.