SYSTEMY DO GŁOSOWAŃ WYPOŻYCZENIA


Oferujemy wypożyczenia systemów do głosowań i testów. Oferujemy interaktywną obsługę walnych zgromadzeń, konferencji, posiedzeń itp. Zapewniamy obsługę osobową i niezawodnośc sprzętu nadawczo - odbiorczego. Nasz system do głosowań interaktywnych pracuje na falach radiowych. Nadajniki posiadają cyfrowe podświetlane wyświetlacze co bardzo ułatwia pracę osobie gosującej. Wypożyczeamy sprzęt  do głosowań z obsługą osobową na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy.

QClick QRF600

 • Najpopularniejszy system ze sterowaniem radiowym 2.4GHz (zasięg do 60 m) do jednoczesnej obsługi nawet 400 słuchaczy
 • Możliwość utworzenia dowolnej konfiguracji pilotów, w zależności od potrzeb użytkownika
 • Idealny do wszystkich typów pomieszczeń: sterowanie radiowe zapewnia komunikację nawet gdy piloty „nie widzą” odbiornika
 • Piloty w tym systemie wyposażone są w wyświetlacze LCD podające podstawowe komendy systemu oraz ułatwiające wprowadzanie odpowiedzi. Możliwość wyświetlania do 6 linii tekstu
 • Przyciski 0-9 oraz punktory umożliwiają wprowadzanie odpowiedzi liczbowych (całkowitych lub ułamków). Np. na pytanie „2+2=?” można udzielić odpowiedzi „4” zamiast wybierać jedną spośród wyświetlonych propozycji
 • Pilot prowadzącego wyposażony jest we wskaźnik laserowy oraz funkcję obsługi myszy komputerowej, a także rejestrację uczestników na danych zajęciach (bez oddzielnego zgłaszania się)
 • Możliwość przypisania numeru ID do pilotów, co pozwala skojarzyć konkretnego ucznia z danym pilotem nawet na okres całego semestru, roku lub edukacji. W przypadku firm, pozwoli on np. na głosowania jawne
 • Piloty mają wbudowaną pamięć, pozwalającą zapisać wyniki testów i głosowań. Możliwe jest wprowadzanie odpowiedzi w domu i wczytywanie ich w szkole (praca domowa)
 • System QRF600 umożliwia pracę w trybie „session mode”, który umożliwia przeprowadzenie testów/głosowań/ankiet bez podłączania komputera (wyniki wgrywa się do bazy później)

 

System do sprawdzania testów QClick to:

 • Błyskawiczne sprawdzanie poziomu opanowania materiału - interaktywne testy wiedzy
 • Szybka i obiektywna ocena rezultatów nauczania
 • Przeprowadzanie ankiet, badanie opinii
 • Zliczanie głosów podczas posiedzeń gremiów samorządowych (głosowania jawne lub tajne)
 • Teleturnieje, quizy, interaktywne zabawy itp.
 • Oszczędność czasu na lekcji - natychmiastowa reakcja zwrotna
 • Oszczędność pracy nauczyciela
 • Duża oszczędność papieru